ELJOT - Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Budowlanych
O firmie Oferta Realizacje Kontakt
Firma została założona 01.10.2006 r. początkowo jako działalność jednoosobowa, polegająca na pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie (Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru) oraz doradztwie z zakresu posiadanej wiedzy inżynierskiej.

Rok 2009 - firma zmieniła profil na usługowy, świadcząc prace z zakresu budowy rurociągów przesyłowych oraz rozdzielczych sieci sanitarnych.

Rok 2010 - zaczynamy kompleksowo realizować zadania w zakresie budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz związanych z nimi urządzeń (przepompownie ścieków, zestawy pompowe itp.).

Rok 2011 - znacznie zwiększyliśmy zatrudnienie oraz park maszyn i sprzętu. Kadra zarządzająca oraz monterzy poszerzają swoje kwalifikacje poprzez specjalistyczne szkolenia z zakresu nowych technologii oraz przepisów. Rozpoczęliśmy regularną współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego startując w zamówieniach publicznych.

Rok 2012 - poszerzamy swoją ofertę o budowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą (sieci sanitarne, elektryczne, oświetlenie ulic). Realizujemy szereg zadań jako Generalny Wykonawca. Firma przystępuje do Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan.
zdjęcie
PUIB ELJOT   ul. M.Skłodowskiej-Curie 9/1, 71-332 Szczecin
tel/fax: 91 434 4119 e-mail: biuro@eljot-luterek.pl
NIP: 857-105-28-62 REGON: 320254916